Logo DUCH Advocats
ESP
Instagram Tik Tok LinkedIn
Logo DUCH Advocats
DUCH Advocats 99
Especialitats - Dret Penal

Delictes Violència de gènere i violència masclista

Duch Advocats té una àmplia experiència en assessorament especialitzat en els processos de violència de gènere, violència domèstica i violències masclistes tant en la defensa dels acusats com també som especialistes i fem acompanyament en la defensa de les víctimes davant la jurisdicció especial de violència contra la dona.
La violència de gènere és tot acte que tingui com a resultat el patiment físic, sexual o psicològic d'una dona, comès per un home contra la seva víctima pel sol fet de ser dona.
La integritat de les dones davant la violència de gènere està protegida per les lleis.
La protecció a les dones víctimes de violència de gènere es troba en nombroses disposicions legals, és a dir:
• Constitució Espanyola, dels drets fonamentals i llibertats públiques, article 15.
• Decisió 779/2007 CE del Parlament Europeu, creant un programa específic per prevenir i combatre la violència sobre nens, joves i dones i protecció a les víctimes i grups de risc.
• Llei orgànica 1/2004, amb mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Codi Penal, establint els tipus delictius: maltractaments habituals i no habituals, coacció, amenaces, lesions, assetjament, injúries i vexacions lleus i trencament de condemna.
• Llei d'Enjudiciament Civil.
• Llei d'Enjudiciament Criminal.
• Llei Orgànica 1/2015, que revisa el Codi Penal i inclou modificacions per reforçar la protecció especial de les víctimes de violència de gènere.
• Reial Decret 12/2020, sobre mesures especials en matèria de violència de gènere durant l'estat d'alarma per COVID-19.
• Reial Decret 463/2020, sobre articulació de mesures necessàries per garantir el funcionament adequat dels serveis de protecció a dones víctimes de violència de gènere durant la situació d'excepcionalitat en confinament.
• Llei 1/2021, amb mesures urgents de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.
• Llei Orgànica 8/2021, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència.
• Llei Orgànica del Poder Judicial, sobre Jutjats de Violència sobre la Dona.
• Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

El Conveni d'Istanbul és l'instrument jurídic internacional d'àmbit continental més important i específic per prevenir i lluitar contra totes les formes de discriminació i de violència contra les dones. Està en vigor des de l'1 d'agost del 2014. Ho han signat 46 països europeus i ratificat 34, entre ells Espanya que es va ratificar el 10 d'abril del 2014. Per a aquests països és vinculant.
Es va crear per ajudar a prevenir i combatre la violència contra les dones i la violència de gènere en l'àmbit famíliar. 

https://rm.coe.int/1680462543
La violència de gènere és aquella que s'exerceix sobre les dones per part dels qui hi estiguin o hi hagin estat lligats per relacions d'afectivitat (parelles o exparelles). L'objectiu de l'agressor és produir mal i aconseguir el control sobre la dona, per la qual cosa es produeix de manera continuada en el temps i sistemàtica en la forma, com a part d'una mateixa estratègia.
Els delictes de violència de gènere es troben regulats en Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i en diferents articles del Codi Penal.
D'aquesta manera, es protegeix les víctimes de la violència de gènere contra:
Lesions
Amenaces
Maltractament físic o psíquic a l'àmbit familiar
Injúries i vexacions lleus
Coaccions
Assetjament a l'àmbit familiar o stalking
Les víctimes als delictes de violència de gènere sempre és una dona que té o ha tingut una relació de parella amb el seu agressor.
Tot i això l'art. 173.2 del Codi Penal reconeix com a víctimes indirectes les persones següents:
• Els descendents, ascendents o germans per naturalesa, adopció o afinitat, propis o del cònjuge o convivent.
• Els menors o persones amb discapacitat necessitades de protecció especial que convisquin amb l'agressor o aquells que estiguin subjectes a la potestat, tutela, curatela, acolliment o guarda de fet del cònjuge o convivent.
• Les persones emparades en qualsevol altra relació per la qual estigui integrada en el nucli de la convivència familiar.
• Les persones que per la seva especial vulnerabilitat estan sotmeses a custòdia o guarda en centres públics o privats.

 

La violència de gènere i la violència domèstica són dues conductes delictives diferents que no s'han de confondre ja que es protegeixen dos àmbits diferents de les relacions familiars.
En el delicte de violència de gènere es protegeix la dona tant de les agressions físiques, verbals o psicològiques de la seva parella estable o marit, encara que no hi hagi convivència.
La violència domèstica sempre es produeix dins del nucli familiar entre persones que hi conviuen juntes.

La violència de gènere és una violència masclista.
La violència masclista és una violació dels drets humans a través de la violència que es fa contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. Es produeix per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tant a nivell públic com privat, i té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic.

La violència masclista es pot manifestar en els àmbits de la parella, familiar, laboral, social o comunitari, digital, institucional, vida política i esfera pública de les dones, educatiu i altres formes que lesionin o puguin lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.

Logo Duch Advocats

Demana informació

Contacte


Tornar al llistatTornar al llistat


whatsApp
Com podem ajudar-te?
DUCH Advocats

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies